Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach Privacy Statement

Uw privacy is heel belangrijk voor Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach.
Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te
behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende
wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van
welke rechten u gebruik kan maken.

Wie is Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach?

Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
Molenring 107
2741 MZ Waddinxveen
NL: +31 (0)6 21282125
contact@saskiadevet.nl
KvK: 78643961

Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening

Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach dient in
overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna:
“Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene
informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer
informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach gebruikt de door u verstrekte
persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren.

U kunt hierbij onder andere denken aan:
• het verlenen van toegang tot de Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach Website (www.saskiadevet.nl)
en de Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach Facebook pagina (https://www.facebook.com/ Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach.nl/) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder
geval begrepen: § het contact formulier; § de commentaarfunctie bij publicaties op de Website; § het
plaatsen van bestellingen via de Website;
het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;• de verkoop en levering van producten en diensten door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach;
• het voeren van een verkoopadministratie;
• de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
• het versturen van een nieuwsbrief;
• het voeren van persoonlijke emailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een door
u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
• het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media
(zoals bijvoorbeeld Facebook). Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele
verplichtingen die Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete
toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Versie 1.0 (2018) 2/4

Welke persoonsgegevens verwerkt Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:
• (Bedrijfs)naam,
• voornaam,
• voorletters,
• titulatuur,
• adres,
• postcode,
• woonplaats,
• telefoonnummer,
• email adres,
• BTW Nummer,
• KVK Nummer,
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• facebook adres
• IP adres
• gegevens voor het doen van betalingen.

Opslag van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider ActiveCampaign. De servers
van ActiveCampaign bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden
doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt
op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van ActiveCampaign kunt hier
vinden. Indien u een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen uw persoongegevens opgeslagen worden in
onze verkoopadministratie. Verder staan de verkoopdata (inclusief persoonsgegevens) op de server van
onze Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach website in het klantmanagementsysteem. De Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach website wordt gehost via wenswebdesign.nl. Meer informatie over de privacy
policy van onze hosting provider https://www.vimexx.nl kunt u vinden op:
privacyverklaring Vimexx.

Onze Website content is overigens goed beveiligd door
middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de
adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
• Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op een uitschrijflijst gezet. U wordt dan NIET
meer gemaild. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft.
• Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht
gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de
verkoopadministratie te kunnen voldoen).
• Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven
voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach expliciet verzoekt tot het
verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw
persoonsgegevens staat hieronder beschreven. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons
verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of
beschikbaar blijven.
Versie 1.0 (2018) 3/4 Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen
op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het
apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is
opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar
te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meer
informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de Website gebruiken maken wij gebruikersanalyses
met Google Analytics. Met de informatie die wij met Google Analytics verzamelen proberen wij de
Website steeds verder te verbeteren voor onze gebruikers. Bij gebruik van de Website worden er
daarom analytische cookies van Google op uw apparaat geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen daarom met Google Analytics
niet zien hoe uw surfgedrag op de Website is.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via
social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social
media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw
privacy omgaan.
We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen te delen:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• YouTube
• Google+ en Google FeedBurner
• Twitter

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen?

Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te
achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe
u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze Website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar
een website buiten Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies.
Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens Versie 1.0 (2018) 4/4

U kunt bij Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach opvragen welke persoonsgegevens wij van u beschikken
en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar
contact@saskiadevet.nl. Ook kan u via dezelfde weg Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach verzoeken uw
gegevens te laten wissen.

Intrekken toestemming

Mocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach en wilt u die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met
mededeling naar contact@saskiadevet.nl. Voor de volledigheid wijst Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach erop dat u na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van
de producten en diensten die Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach behoudt zich het recht voor
om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement
is beschikbaar via de Website Klachten Mocht u klachten hebben over de manier waarop Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach omgaat met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op
te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl